Bältspänne för brandmän


Bältspänne handgjutet i tenn
numrerad serie

Tillbaka till bältessidan